Συνεδριακός τουρισμός

Οδηγός | Συνέδρια

Η γη των Δελφών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας που κάθε χρόνο γίνεται επίκεντρο εκατομμυρίων επισκεπτών. Οι Δελφοί, ως τόπος παγκόσμιας ακτινοβολίας αποτελούν έναν εξίσου σημαντικό συνεδριακό προορισμό για μικρής κλίμακας εξειδικευμένα συνέδρια και θεματικές συναντήσεις. Ο χώρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του αλλά και μία σειρά άλλων μικρότερων χώρων πέρα από την ιστορική έδρα του Δήμου Δελφών, προσφέρονται για την επιτυχημένη διεξαγωγή οργανωμένων εκδηλώσεων παγκοσμίου επιπέδου. Θα είναι χαρά μας να φιλοξενήσουμε την επόμενη σημαντική σας συνεδριακή σας συνάντηση, εδώ, «στην Καρδιά της Ελλάδας», στο «Κέντρο του Κόσμου».

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Κυριακοπούλειο Κέντρο Ιτέας

Παρθεναγωγείο Γαλαξειδίου

Αίθουσα Δημαρχειακού Μεγάρου Άμφισσας

Μουσείο Αθανασίου Διάκου